Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve Köylülük

Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve KöylülükTarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve daha çok “hormonlu sebzeler”, “doğal beslenme”, “permakültür” gibi… Continue Reading

Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne

Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’neBu kitapta derlenen yazılar, yüzyıllık bir tarihi ve günümüzdeki gelişmeleri çeşitli yönleriyle ele alıyor. Ama hepsinin temelinde çok önemli bir tespit var: Dünya, ulus-devletlerin aşındığı, ulus-üstü oluşumların ağırlık kazandığı yeni bir döneme girmekte. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu… Continue Reading

Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve Köylülük

Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve KöylülükTarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve daha çok “hormonlu sebzeler”, “doğal beslenme”, “permakültür” gibi… Continue Reading

Ulusal Kalkınmacılığın İflası

Ulusal Kalkınmacılığın İflasıUlus-devletlerin krizi ve dünya kapitalizmi içindeki yeni yeri, ulusal kapitalizmlerin toplamı olan bir dünya kapitalizminden yeni küresel kapitalist sisteme geçiş yerellik ve kimlik krizi.