Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi KronolojiBirbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği… Continue Reading

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi KronolojiBirbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği… Continue Reading

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi KronolojiBirbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği… Continue Reading

Şu Bizim Yörükler

Şu Bizim YörüklerYörük kelimesinin aslı YÜRÜK olup, yürümek fiilinden gelmektedir. Yürüyen anlamındadır.Yaşam biçimleri ile evleri ve yurtları sabit olamadığı için diğer bir deyişle, Konar-göçer de denilebilir. Ancak, konar-göçer kelimesi, sadece Türk asıllı toplulukları değil, etnik kökeni,ülkesi, coğrafyası, hatta tiyneti farklı… Continue Reading

Hepimizin Kökeni Afrika & (Genler-Irk ve Ortak Kökenimiz)

Hepimizin Kökeni Afrika & (Genler-Irk ve Ortak Kökenimiz)Dünyaca tanınan bilim yazarı Steve olson, dört kıta boyunca yapılan yolculukta, modern insanların kökenini ve atalarımızın geçmiş on beş yıl içinde bütün dünyada yaptıkları göçlerin izini sürmektedir. Olson, çok çeşitli kaynakları kullanarak, son… Continue Reading

Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur & Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar

Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur & Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel AnlatılarYirmi-otuz yıl öncesine kadarYezidiliğin pek çok Batılıyı çeken yanı esasen onun temsil ettiği gizemindeyatar. 19. yüzyılın seyyahları Şeytana taptıkları iddia edilen amamensuplarının gayet temiz ve düzgün oldukları ve… Continue Reading

Merv’den Anaypazarı’na Gülnar

Merv’den Anaypazarı’na GülnarBu kitap yaklaşık 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olup, Toroslarda Gülnar coğrafyasında yaşayan Türkmen boylarının olağanüstü öyküsünün yanı sıra, bu toplumun var ettiği kültürel zenginliklerin bir dökümünü de içermektedir

Sümerler Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri

Sümerler Tarihleri, Kültürleri ve KarakterleriSümerler önce Sümer sonra da Babil olarak bilinen topraklarda Samilerden önce yaşamış pragmatik ve yetenekli bir halktı. Bu topraklarda İÖ 5000-2000 arasında ilk kez insanlık tarihinin en gelişmiş uygarlığını kurmuşlardır. Bu kitap onlar hakkında bildiklerimizi derli… Continue Reading

Kafkasya Gerçeği

Kafkasya GerçeğiKafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin genel adıdır. Çeşitli Türk ve Hint-Avrupa kavimlerinin yanı sıra, Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel… Continue Reading

Nusayri Alevilik – Tarih İnanç Kimlik

Nusayri Alevilik – Tarih İnanç KimlikYazarının deyişiyle;“Nusayrilik oldukça uzun bir tarihe ve önemli düzeyde taraftara sahip olmasına rağmen, Nusayri olmayanlar için yakın tarihlere kadar bir muamma olarak kaldı.” Bu çalışma sözkonusu ‘muamma’nın nedenlerini ve anlamını araştırıyor.Anladıkça birbirimize yakın da olabileceğimiz… Continue Reading