Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve Köylülük

Bildiğimiz Tarımın Sonu & Küresel İktidar ve KöylülükTarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve daha çok “hormonlu sebzeler”, “doğal beslenme”, “permakültür” gibi… Continue Reading

Devrim’in Yorumu & Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım Biçimi

Devrim’in Yorumu & Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım BiçimiFransa’daki Annales dergisi etrafında toplanan tarihçiler arasında yeralan François Furet’nin yapıtları, ülkesinde çok canlı tartışmalara neden oldu. Furet, sorunsal tarih yaklaşımının en iyi çözümleyici ve kuramcılarından sayılıyor. Furet’nin kavramsal tarih de dediği bu… Continue Reading

Üçüncü Büyük Depresyon & Kapitalizmin Alacakaranlığı

Üçüncü Büyük Depresyon & Kapitalizmin Alacakaranlığı21. yüzyıl, “Milenyum” edebiyatıyla, kapitalizmin şerefine patlatılan ideolojik havai fişeklerle karşılandı. Tarihin sonu ilan edilmişti. Sosyalizmin çöktüğü, geleceğin kapitalizmden başka seçenek içermediği yüksek sesle ilan edilmişti. Ama 2008’de, dünya finans piyasalarının kalbinde, Wall Street’te yaşanan… Continue Reading

İzcinin Gözden Geçirilmiş Elkitabı

İzcinin Gözden Geçirilmiş Elkitabı“zira devrimciler de çoğu zaman karşı çıktıklarını sandıkları kişiler gibi mutaassıp ve olan bitene kayıtsızlar… Günümüz devrimcilerinin nasıl Che Guevara kesildiklerini düşünün… “KRALİÇEYİ BECERİN!”Cut-uplar, Dada hareketinden ve Tristan Tzara’nın şapkadan şiir çıkarmasından beri süregeliyor. Bunun da aslında… Continue Reading

Kapitalizme Reddiye Marksist Bir Giriş

Kapitalizme Reddiye Marksist Bir GirişBilimsel sosyalizmin Komünist Manifesto ile insanlığın önüne açık bir programla çıktığı 1848 yılından bugüne neler değişti dünyamızda?Geçen zaman içinde oluşan değişiklikler, hele Sovyet bloğunun çözülmesi ve kapitalizmin kendini yenileme yeteneği, Manifesto’da dile getirilen düşünce ve öngörüleri… Continue Reading

Özgürlüğün Ekolojisi & Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü

Özgürlüğün Ekolojisi & Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve ÇözülüşüOn binlerce yıllık muğlak bir toplumsal evrim sonrası, yeniden doğal evrime girmemiz gerekir, sadece nükleer intihar ve ekolojik felaketler olasılığı karşısında hayatta kalmak için değil, yaşam dünyasında kendi verimliliğinizi geri kazanmak için de…… Continue Reading

Devrimci Kimlik Kişilikler Unutulmasın Unutturulmasın

Devrimci Kimlik Kişilikler Unutulmasın UnutturulmasınSınıflı toplumlarda ve sınıf mücadelesinin verildiği ülkelerde ve süreçlerde tükenmeyen enerjileriyle Devrimci Kimlik ve Kişilikler daima yerlerini almıştır. Devrimci Kimlik ve Kişilikler özel yaşamları, üretim faaliyetindeki rolleri, işleri ve tüm nitelikleriyle toplumda sevilip sayılmaktadırlar. Onların devrimci… Continue Reading

Geçmişi Susturmak & Tarihin Üretilmesi ve İktidar

Geçmişi Susturmak & Tarihin Üretilmesi ve İktidarMichel-Rolph Trouillot, Aydınlanma’nın (veya o hat üzerinden devam edersek bugünkü “yüksek” medeniyetin) tam ortasında duran bir çelişkiyi ele alıyor. İnsanlık adına ortaya atılan büyük fikirlerin ancak belli suskunluklar pahasına kabul görebildiğini anlatıyor: Şöyle diyor:… Continue Reading

İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri

İktisadi Büyüme ve Bölüşüm TeorileriEkonomik büyüme ve bölüşüm hakkında beklediğim kitap…Gerald Epstein İktisat Profesörü,Massachusetts Üniversitesi Yeldan’ın alternatif büyüme ile ilgili ders kitabı yeni öğrenci kuşaklarını heterodoks düşünce akımından yararlanarak daha gerçekçi daha eleştirel ve daha yararlı olmaları için hazırlamaktadır.Jomo K.… Continue Reading

İktisatçılar ve İnsanlar

İktisatçılar ve İnsanlarİktisat kuramlarıyla gerçek hayat arasındaki kopukluk, gerçek hayatın bireylerini insanları nasıl etkiliyor? İktisatta yöntem ya da yöntemler ne olmalı ki iktisat krizleriyle insani krizlerin paralel seyri engellenebilsin? Ekonomik aklın çok şeye egemen olduğu, hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde… Continue Reading